Privaatsuspoliitika

  1. MÕISTED
1.1. Müüja - Efectivum OÜ, juriidiline kood 14138541, juriidiline aadress Rõugu 2, Tallinn, Harjumaa, 13522. Klienditeeninduse Nummer +372 609 3414, edaspidi Hempotheka; 1.2. Hempotheka - elektrooniline pood aadressil www.Hempotheka.ee; 1.3. Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik; 1.4. Koostööpartner - Hempotheka e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha; 1.5. Konto - kliendi Hempotheka lehel registreeritud isiklikke undmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum; 1.6. Hempotheka kontod - Hempotheka kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet Hempotheka e-poe toodete ja teenuste kohta; 1.7. Teenused - kõik Hempotheka poolt kliendile pakutavad teenused; 1.8. Parool - Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel Hempotheka kliendiks registreerimise sammul. Parool auf vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks. 1.9. Küpsis (Keks) - väike scheitern, mis saadetakse Hempotheka e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist; 1.10. Tellimistingimused - kinnitatud Hempotheka e-poe müügieeskirjad. 1.11. Otseturundus - tegevus, mille eesmärk auf e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Hempotheka kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.  
  1. ÜLDSÄTTED
2.1. Efectivum OÜ Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Hempotheka teenuseid. 2.2. Privaatsuspoliitka auf mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele und kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest. 2.3. Klient kinnitab Hempotheka lehe kasutamisega et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika auf avalik ning kõigile kättesaadav Hempothekai lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Hempothekas müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta. 2.4. Hempotheka leht sisaldab links teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end Hempotheka lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima. 2.5. Kliendil on võimalik Hempotheka lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul auf Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient auf Vastutav Enda Poolt Avaldatud Isikuandmete õigsuse Eest. 2.6. Isikud, kes soovivad end Hempotheka lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefonnummer, e-posti adresse. Klient auf Vastutav Antud und Mete õigsuse Eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil auf õigus igal ajal: 2.6.1. muuta ja / või täiendada isikuandmeid kontol või kustutada Hempotheka konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil info@Hempotheka.ee; 2.7. Hempotheka Kliendi isikukood auf nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga või sooritab ostu Hempotheka Koostööpartnerilt 2.8. Müüjal auf vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil: 2.8.1. E-posti aadress - vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks. 2.8.2. Telefoni Nummer - vajalik Kliendile Tellimuse Staatuse Kohta Info Edastamiseks, Sealhulgas Selleks und Teavitada Klienti Koos Tellimuse Numbriga, Kui Kaup auf Valmis Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks. 2.8.3. Isikukood ja isikut tõestav dokument - vajalik Kliendile tellimuse vormistamiseks kasutades järelmaksu, järelmaksupartneriga lepingu sõlmimiseks ja isiku samasuse tuvastamiseks.
  1. Hempotheka ostude turvalisuse tagab SSL (ingl. Secure Socket Layer) sertifikaat.
  2. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD
4.1. Müüja kinnitab und Kliendi isikuandmed auf olulisierten Selleks und Kliendil oleks võimalik kasutada Hempotheka teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates). Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient auf andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil. Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse. 4.2. Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel: 4.2.1. kui Klient auf nõus oma isikuandmete avalikustamiseks; 4.2.2. teenuse osutamiseks või Hempotheka Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel auf vajalikud Kliendi isikuandmed; 4.2.3. õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis; 4.3. Kliendile kehtivad järgmised õigused: 4.3.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale und Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile; 4.3.2. esitada Müüjale kirjalik taotlus und saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele auf tema undmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel; 4.3.3. esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@Hempotheka.ee, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel auf eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustesusi. 4.3.4. mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Hempotheka lehelt ka kaupu ega teenuseid; 4.4. Kõik sissetulevad ja väljaminevad kõned lindistatakse ja säilitatakse kaks aastat tulenevalt pretensioonide esitamise ajast. 4.5. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt Kauba tagastamine; garantii; Kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamin). 4.6. Klient auf kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal auf keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada. 4.7. Selleks et kindlustada Hempothekai teenuste täielik kvaliteet, kasutab Hempotheka oma lehel küpsiseid. Kliendil auf võimalik näha, Millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks auf Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut auf Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Hempotheka e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil auf õigus küsida Hempotheka Koostööpartneritelt, Milliseid küpsiseid nemad kasutavad. 4.8. Teist tüüpi küpsised - kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja nur teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.