Privaatsuspoliitika

  1. MISISTADO
1.1. Müüja - Efectivum OÜ, juriidiline kood 14138541, juriidiline aadress Rõugu 2, Tallinn, Harjumaa, 13522. Klienditeeninduse number +372 609 3414, edaspidi Hempotheka; 1.2. Hempotheka - elektrooniline pood aadressil www.Hempotheka.ee; 1.3. Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik; 1.4. Koostööpartner - Hempotheka e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha; 1.5. Konto - kliendi Hempotheka lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum; 1.6. Hempotheka kontod - Hempotheka kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet Hempotheka e-poe toodete ja teenuste kohta; 1.7. Teenused - kõik Hempotheka poolt kliendile pakutavad teenused; 1.8. Parool - Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel Hempotheka kliendiks registreerimise sammul. Parool en vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks. 1.9. Küpsis (cookie) - väike fail, mis saadetakse Hempotheka e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist; 1.10. Tellimistingimused - kinnitatud Hempotheka e-poe müügieeskirjad. 1.11. Otseturundus - tegevus, mille eesmärk en e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Hempotheka kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.  
  1. ÜLDSÄTTED
2.1. Efectivum OÜ Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Hempotheka teenuseid. 2.2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest. 2.3. Klient kinnitab Hempotheka lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika en avalik ning kõigile kättesaadav Hempothekai lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Hempothekas müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta. 2.4. Hempotheka leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end Hempotheka lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima. 2.5. Kliendil en võimalik Hempotheka lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul en Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient en vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest. 2.6. Isikud, kes soovivad final Hempotheka lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress. Klient en vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil en õigus igal ajal: 2.6.1. muuta ja / või täiendada isikuandmeid kontol või kustutada Hempotheka konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil info@Hempotheka.ee; 2.7. Hempotheka Kliendi isikukood en nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga või sooritab ostu Hempotheka Koostööpartnerilt 2.8. Müüjal en vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil: 2.8.1. E-posti aadress - vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks. 2.8.2. Número de teléfono: vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud kuuta teimus emetam kudu tellimus teusud kudu temeus tau, teusud kudu tellimus teusud kudu tellimus teusud kudu tellmeus teusud kudu temeud teusud kudu tellimus teusud kudu tellimus teusud kudu tellimus teusud kudu tellimus teusud kudu tellimus teusud kudu tellimus teusud kudu temeus kumu kudu tellimus teusu kudu tellimus teusud kudu tellimus teumud kudu telmeus kumu kimu kuduu kimu kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks. 2.8.3. Isikukood ja isikut tõestav dokument - vajalik Kliendile tellimuse vormistamiseks kasutades järelmaksu, järelmaksupartneriga lepingu sõlmimiseks ja isiku samasuse tuvastamiseks.
  1. Hempotheka ostude turvalisuse tagab SSL (en inglés, Secure Socket Layer) sertifikaat.
  2. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD
4.1. Müüja kinnitab, y Kliendi isikuandmed en selleks olulizados, y Kliendil oleks võimalik kasutada Hempotheka teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates). Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil. Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse. 4.2. Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel: 4.2.1. kui Klient en nõus oma isikuandmete avalikustamiseks; 4.2.2 teenuse osutamiseks või Hempotheka Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel en vajalikud Kliendi isikuandmed; 4.2.3 õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis en sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis; 4.3. Kliendile kehtivad järgmised õigused: 4.3.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile; 4.3.2. esitada Müüjale kirjalik taotlus, y saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele en el tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel; 4.3.3. esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@Hempotheka.ee, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sing 4.3.4 mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Hempotheka lehelt ka kaupu ega teenuseid; 4.4. Kõik sissetulevad ja väljaminevad kõned lindistatakse ja säilitatakse kaks aastat tulenevalt pretensioonide esitamise ajast. 4.5. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid Seitse (7) kalendriaastat alados Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste Ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt Kauba tagastamine; tagasikutsumine Kauba;; garantii tulenev maksuõigusest; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine). 4.6. Klient en kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal en keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada. 4.7. Selleks, y kindlustada Hempothekai teenuste täielik kvaliteet, kasutab Hempotheka oma lehel küpsiseid. Kliendil en võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks en Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, y tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut en Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Hempotheka e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil en õigus küsida Hempotheka Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad. 4.8. Teist tüüpi küpsised - kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.