Privaatsuspoliitika

  1. MÕISTED
1.1. Müüja - Efectivum OÜ, juridiline kood 14138541, juridiline aadress Rõugu 2, Tallinn, Harjumaa, 13522. Klienditeeninduse numero +372 609 3414, heidän Hempotheka; 1.2. Hempotheka - elektrooniline pood aadressil www.Hempotheka.ee; 1.3. Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidilise isikuga; 1.4. Koostööpartner - Hempotheka e-poes kaupu või pakkujate juriidiline keha; 1.5. Konto - asiakkaat Hempotheka lehel registreeritud isiklikud andmed ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum; 1.6. Hempotheka kontod - Hempotheka kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, tarvittavat tiedot Hempotheka e-poe tuotteiden ja palveluiden osalta; 1.7. Teenused - kaikki palveluntarjoajien palvelut; 1.8. Parool - Asiakkaat voivat valita yhdistelmämerkkejä ja tunnusmerkkejä, minkä lisäksi he käyttävät ensimmäistä Hempotheka-asiakaskunnan rekisteröinti-sammua. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks. 1.9. Küpsis (eväste) - pieni epäonnistuminen, mislähetys Hempotheka e-poodi vierailee asiakkaiden laitteissa. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide tarvikkeita; 1.10. Tellimistingimused - kinnitatud Hempotheka e-poe müügieeskirjad. 1.11. Otseturundus - tegevus, mille eesmärk on e-post, telefonid või muul viisil pakutavad klienditeenindajad.  
  1. Yleiset säännökset
2.1. Efectivum OÜ Privaatsuspoliitika kehtestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kui nad saavad Hempotheka tarvitada. 2.2. Privaatsuspoliitka on turvaline ja isikuandmete kaitseks vajalik klientidele, et oleks vaja neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest. 2.3. Klient esitetään Hempotheka lehe kasutamisel ja nõustamisel Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on julkinen ja kõigile kättesaadav Hempothekai lehel. Hempothekas müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise ja heakskiitmise võimalus on iga uus klient. 2.4. Hempotheka-leht on linkitetty kolmelle ja kolmele veebisaidile: Organisaatioiden verkkosivustojen ja myyjien ei ole tarkoitus tarjota taulullisia verkkosivustoja, jos niiden tarjoamat yksityisasiainministeriön tingimused ja esitusviisid. Klient peab olema taolisteldatud end Hempotheka lehel reklaamivate kasutajate reeglite, Privaatsuspoliitika ja muud dokumenteeritud kurssi viima. 2.5. Kliendil on mahdollista Hempotheka lehel ost suorituskyky kas lõppenud klienditeenindaja registreerimise või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostujuhtumi kohta Klient kohustatud Müüja avaldama järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, aadress, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja toimittaja aadress. Klient on laajamittainen. 2.6. Isikud, kes soovivad end Hempotheka lehel registreerida, kui nende esitajad kehtivad e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moeliin kliendi enda konto. Asiakkaan tilin asiakaslomakkeen kyselytiedot: Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Klient on vastutav annettu andmete õigsuse eest. Kliendile saadaval registreerides käyttäjän ID. Kliendil on õigus igal ajal: 2.6.1. muuta ja / või täiendada isikuandmeid kontot või kustutada Hempotheka-tili. Konto kustutatakse siis meiega ühendust e-posti teel aadressil info@Hempotheka.ee; 2.7. Hempotheka Kliendi isikukood on nõutud, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga või sooritab ostu Hempotheka Koostööpartnerilt 2.8. Müüja on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgides järgmist eesmärki: 2.8.1. E-posti aadress - vaja Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes taotletud Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks. 2.8.2. Puhelinnumero - vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamisele, kui see on vajalik, kui tarnija on valmis pakkimautomaadi või kui muud postiteenuse on tarnitud, kui on võimalik saada teada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes komisjoni või Kullerteenuse kasutatava kauba ülevõtmise kokkuleppel; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks. 2.8.3. Isikukood ja isikut tõestavat dokumendid - vaja Kliendile tellimuse vormistamiseks pärast kasutamist, kui maksupartneriga leping sõlmitakse ja isiklikult tuvastatud.
  1. Hempotheka ostude turvalisuse tagamiseks SSL (ingl. Secure Socket Layer) sertifikaat.
  2. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD
4.1. Myynnissä, asiakkaat ja henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita asiakkaille, ja Kliendil on võimalik kasutada Hempotheka -toimintoa (sh õigus osaleda kampaaniates). Müüjate jaoks on vaja kliente, kes soovivad saada kauba tarnimist, kui Kliendiga on vaja saada tulemusi, kui on vaja, kui Klient on nõus. Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatud. 4.2. 4.2.1. Asiakkaan isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele. kui Klient on lubatud oma isikuandmete avalikustamiseks; 4.2.2. teenuse osutamise või Hempotheka Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimise jaoks, kui tarnijad saavad kasutada kliendi isikandmed; 4.2.3. õiguskaitseasutuste poolt esitatud nõue, mis on seotud komisjoni õigusaktidega Eesti Vabariigis; 4.3. Kliendile kehtivad järgmised õigused: 4.3.1. osa kirjalikke taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile teema kohta seni kogutud kasutajaandmeid. Teave edastetään Kliendi e-postiaadressile; 4.3.2. Kui müüjate kirjalikud taotlused on kättesaadavad, siis tuleb neid käsitleda ka siis, kui nad soovivad oma töös läbi viia. Teavettä Kliendile e-posti teel; 4.3.3. sisalduvad müüjate taotlused e-posti teel info@Hempotheka.ee, kui isikuandmete töötlemise tühistamine toimub mitteäriliste privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi seadusandlike sätete alusel; 4.3.4. mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemise. Sellainen ei ole Kliendil võimalik soetada Hempotheka lehelt ka kaupu ega tärke; 4.4. Kõik sissetulevad ja väljaminevad kõned lindistatakse ja säilitatakse kaks aastat, enne kui nad esitavad pretensioonid. 4.5. Müüja säilitab asiakkaan tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates müüja majandusaastat, kun taas järgmine kalendriaastas peaks olema kindel, et müüja on valmis ostma temaatikat ja ostma temaatikat (näiteks kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; võimaldamine). 4.6. Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja muid andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal, kui kasutate isikuandmeid kolmandatele isikutele edastatavaid andmeid. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb kohe kokku Müüjat teavitada. 4.7. Käytä, ja kindlustage Hempothekai oma täielikku kvaliteeti. Kliendil on mahdollista nähdä, millist laadi tiedot (küpsised) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestatakse, lisaks on Kliendil võimalik ettevalmistatud kahel korral või täielikult kustutatud. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes ja teema arvutisse lisatud küpsised. Nõusolekut Kliendil saa aina takaisin, kuid siis tuleb leida Hempotheka e-poe kaikki tarvittavat toiminnot. Kliendil on õigus küsida Hempotheka Koostööpartneritelt, millisten valmistajien ei tarvitse käyttää. 4.8. Teist tüüpi küpsised - koostada andmed statistiliste andmete kogumise ja pakkumise kohta ning pakkuda klientidele huvitavat sisu ja siis kasutada külastuste ajalugu.