Integritetspolicy

För att säkerställa en säker online-miljö och garantera dataskydd följer vi strikt lagkrav. I denna integritetsförklaring tillhandahåller vi inblick i sättet och syftet med datainsamling, säkerhetsåtgärder, lagringsperioder och kontaktinformation.

Onlinebutiken Hempotheka (nedan kallad ”butiken”) drivs av:

  • Företag: Efectivum LLC
  • Adress: Rõugu 2/3, Tallinn, Estland
  • Registreringsnummer: 14138541
  • Momsregistreringsnummer.: EE102136953
  • E-post: info@hempotheka.com
  • Telefon: +372 509 6550

som också är leverantör av e-handel (nedan kallad ”leverantör” eller ”Hempotheka”).

AVSNITT 1 - PERSONLIG INFORMATION Vi samlar in

1.1 Konto
Köp kan endast göras om du har ett personligt konto. När du skapar ett konto eller köper något från vår butik, som en del av köp- och säljprocessen, samlar vi in följande personuppgifter som du ger oss:

• För-& efternamn
• Hem- och faktureringsadress
• Telefonnummer
• Ditt kön
• IP-adress
• E-postadress
• Födelsedatum

Denna information krävs för att åstadkomma leveransen. När du surfar i vår butik får vi dessutom automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol). Baserat på denna information kan vi optimera din onlineupplevelse och samtidigt skydda vår onlinemiljö.

Syfte med datainsamling
Vi samlar in och lagrar kontorelaterade data för följande ändamål:
a. Genomföra våra skyldigheter som härrör från kontrakt mellan dig och oss, och att ge dig information, produkter och tjänster som du begär från oss;
b. Ställ in, hantera och kontakta dig om ditt konto och beställningar;
c. Göra marknadsundersökningar och analyser;
d. Bekräfta din ålder och identitet och identifiera och förhindra bedrägeri.

1.2 Nyhetsbrev
Med ditt uttryckliga tillstånd kan vi skicka dig nyhetsbrev om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Vi skickar nyhetsbrev baserat på uttryckligt samtycke. Följande information samlas in i samband med nyhetsbrevet:
• För-& efternamn
• Ditt kön
• E-postadress

Syfte med datainsamling
Den insamlade informationen används för att:
a. anpassa våra e-postmeddelanden, inklusive ditt namn och ditt kön för att tillhandahålla könsspecifikt innehåll;
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att använda länken i nyhetsbrevet eller kontaktinformationen i avsnitt 2.

1.3 Kundtjänst
För att kunna erbjuda lämpligt stöd har våra kundtjänstanställda tillgång till kontorelaterad information. Följaktligen kommer deras stöd att vara mycket effektivt och trevligt.

AVSNITT 2 - INNEHÅLL

När du förser oss med personlig information för att genomföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, ordna en leverans eller returnera ett köp, föreslår vi att du samtycker till vår insamling av denna information som endast kan användas av det specifika skälet.

Om vi ber om din personliga information av andra skäl, som marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig en möjlighet att säga nej.

2.1 Hur drar jag tillbaka samtycke?
Om du ändrar dig efter att ha uttryckt ett godkännande för opt-in, kan du återkalla ditt samtycke för att vi ska kontakta dig för fortsatt insamling, användning eller utlämnande av din information när som helst genom att kontakta oss på: info@hempotheka.com

AVSNITT 3 - avslöjande

Vi kan avslöja din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du bryter mot vår Användarvillkor.

AVSNITT 4 - HUR LÅNG Håller vi dina data?

På Hempotheka.com är datainminimalism av stor betydelse. Därför behåller vi inte dina uppgifter längre än nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Olika lagringsperioder gäller för olika typer av uppgifter, men det längsta som vi normalt innehar personuppgifter är 10 år.

4.1 Kontoinformation
Kontorelaterade uppgifter förblir relevanta så länge konsumenten har ett konto. Därför förblir data dokumenterade så länge kontot finns. När våra kunder tar bort ett konto kommer de relaterade uppgifterna att raderas inom en rimlig tid. Begäran om inspektion eller korrigering av lagrade personuppgifter eller borttagande av ett konto kan skickas till: info@hempotheka.com

4.2 Nyhetsbrev
Nyhetsbrevets samtycke och tillhörande data förblir relevant så länge våra kunder är registrerade för nyhetsbrevet. Regelbundet (varje månad) utför vi dock en relevanskontroll. Registrerade kunder (och deras personliga information) kommer att raderas när kunderna inte svarar på vår begäran. Dessutom består vår nyhetsbrevskommunikation av en opt-out-funktion. Konsumenter kan dra tillbaka sitt samtycke för att använda denna opt-out-funktion.

AVSNITT 5 - COOKIES

Cookies är små bitar av information som berättar din dator om tidigare interaktioner med vår webbplats. Dessa cookies lagras på din hårddisk, inte på vår webbplats. I grund och botten, när du använder vår webbplats, kommer din dator att visa oss sina cookies, berätta för vår webbplats om du använde den tidigare. Detta gör att vår webbplats kan arbeta snabbare såväl som att komma ihåg saker som är relaterade till dina tidigare besök (t.ex. användarnamn) för att göra det mer bekvämt för dig. På Hempotheka.com använder vi två typer av kakor: funktionella och analytiska kakor.

5.1 Funktionella kakor
Funktionella cookies används för att förbättra din onlineupplevelse. Dessa kakor håller bland annat koll på vad som placeras i kundvagnen. Användningen av dessa cookies kräver inte förhandsgodkännande.

5.2 Analytiska kakor
Analytiska cookies används för att utföra marknadsundersökningar och analyser. Data som samlas in med dessa analytiska kakor anonymiseras och blir därmed värdelösa för andra. Användningen av dessa cookies kräver inte förhandsgodkännande.

AVSNITT 6 - TJÄNSTER AV TREDJEPARTER

Tredjeparts tjänster krävs för att genomföra transaktioner och utföra våra tjänster. Generellt sett kommer tredjepartsleverantörer som används av oss bara att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, till exempel betalningsportar och andra processer för betalningstransaktioner, har sina egna integritetspolicyer med avseende på den information vi måste ge dem för dina köprelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy, så att du kan förstå hur din personliga information hanteras av dessa leverantörer.

I synnerhet kan vissa leverantörer vara belägna i eller ha anläggningar som finns i en annan jurisdiktion än varken du eller oss. Så om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar tjänster från en tredje part kan din information komma att omfattas av lagarna i den eller de jurisdiktioner där tjänsteleverantören eller dess anläggningar finns.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredjeparts webbplats eller applikation, regleras du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår webbplats Användarvillkor.

Webbanalysservice (anonymiserade data)

På denna webbplats integrerade vi en del av en webbanalystjänst (med anonymiseringsfunktionen). Webbanalys kan definieras som insamling, insamling och analys av data angående beteende hos besökare på webbplatser. En webbanalysservice samlar bland annat uppgifter om webbplatsen som en person har kommit från (den så kallade referensen), vilka undersidor som besökts, eller hur ofta och under vilken tid en undersida visades. Webanalys används främst för optimering av en webbplats och för att göra en kostnads-nyttoanalys av internetreklam.

budfirma
För att slutföra leveranser använder vi oss av en budtjänst. Denna budtjänst utför frakten mellan vårt företag och kundens adress. För att slutföra denna logistik kräver företaget tillgång till information om konsumentens namn och adress.

Posttjänst
Vi använder en extern postleverantör för att skicka nyhetsbrevet. Denna leverantör har tillgång till begränsad kontoinformation relaterad till opt-in-godkännande (t.ex. e-postadress).

Marknadstjänst
Efectivum LLC stöds av ett företag specialiserat på marknadsföringsaktiviteter och kommunikationsaktiviteter. Deras tillgång till personlig information är mycket begränsad och anonymiserad.

Betalningstjänster
Vi använder externa betalningstjänster för att genomföra transaktioner (t.ex. kreditkortsbetalningar).

AVSNITT 7 - SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte försvinner, missbrukas, får åtkomst till, avslöjas, ändras eller förstörs.

Om du tillhandahåller din kreditkortsinformation krypteras informationen med säker socket-lagerteknologi (SSL) och lagras med en AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring är 100% säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare, allmänt accepterade industristandarder. Kontorelaterad information är skyddad med en hashmetod. Denna metod omvandlar information till en genererad hash. Som ett resultat säkerställs känslig information och är till och med osynlig för oss. Dessutom är våra databaser exceptionellt skyddade mot obehöriga personer. Till exempel är åtkomst till databasen endast möjlig och tillåten av godkända IP-adresser (t.ex. i huvudkontoret). Andra försök och adresser vägras alltid.

Dessutom har data anonymiserats så mycket som möjligt. Därför kan uppgifterna inte direkt kopplas till en specifik konsument. Med dessa uppgifter kunde vi dock utföra marknadsundersökningar och analyser. Dessutom granskas intressenter från tredje part (t.ex. posttjänst) före vårt samarbete, är GDPR-kompatibla och förses med ett processoravtal.

Digitala säkerhetsåtgärder kan ändras och måste uppfylla höga krav för att garantera säkerheten för onlinekunder. Därför utsåg vi en säkerhetschef. Periodisk kontroll och förbättring av säkerhetsåtgärder (vid behov) är en del av funktionen.

AVSNITT 8 - ÄNDRINGAR I DENNA PRIVACY POLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, så granska den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om någon, använder vi och / eller avslöjar den.

AVSNITT 9 - KONTAKTDETALJER

Du kan kontakta oss:

• Elektroniskt genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@hempotheka.com
• På telefon: T +372 509 6550