ALLMÄNNA VILLKOR

Ta några minuter att läsa följande villkor noggrant. De innehåller viktig information till dig som köpare och gäller alla produkter som köps och används från vår webbplats.

Allmänna villkor för Hempotheka onlinebutik har utarbetats i enlighet med konsumentskyddslagen, lagen om skydd av personuppgifter (PDPA-1) och lagen om elektronisk kommunikation. Lära sig mer om Integritetspolicy här.

Hempotheka respekterar din integritet. Vi hanterar din personliga information på ett respektfullt sätt. Vi ansvarar för all personlig information som du har gett oss, till exempel namn, adress och annan obligatorisk information som behövs vid registrering och beställning hos Hempotheka. Vi skickar inte någon av dina personliga uppgifter till tredje part.

Onlinebutiken Hempotheka (nedan kallad ”butiken”) drivs av:

 • Företag: Efectivum LLC
 • Adress: Rõugu 2/3, Tallinn, Estland
 • Registreringsnummer: 14138541
 • Momsregistreringsnummer.: EE102136953
 • E-post: info@hempotheka.com
 • Telefon: +372 509 6550,

som också är leverantör av e-handel (nedan kallad ”leverantör” eller ”Hempotheka”).

Villkor reglerar driften av en onlinebutik Hempotheka, rättigheter och skyldigheter för användaren och handeln och styr affärsförhållandet mellan säljaren och köparen.

Köparen är skyldig enligt de villkor som är giltiga vid tidpunkten för köp (beställning online). När han gör en beställning online varnar användaren om villkoren varje viss tid som han bekräftar med att göra en beställning online.

Följande villkor gäller för alla produkter, erbjudanden, tjänster och avtal som ingåtts med eller på uppdrag av Hempotheka om inte annat skriftligen avtalats.

Allt innehåll som finns i Hempotheka-butiken och någon av dess underdomäner tillhör Hempotheka och får inte publiceras, ändras, omfördelas eller användas utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon när som helst.

Eventuella oklarheter i tolkningar av följande kan inte användas mot den författande parten.

Information om tillgänglighet

Säljaren förbinder sig till köparen innan han är bunden av något kontrakt eller erbjudande, ge följande information:

 • Företagsinformation (namn och plats för företag, registreringsnummer)
 • Kontaktinformation, som möjliggör snabb och effektiv kommunikation (e-post, telefon)
 • De väsentliga egenskaperna hos produkter (inklusive service och garantier efter försäljning) och giltighetstiden för denna information,
 • Tillgänglighet för produkter (varje produkt, som erbjuds på webbplatsen, bör vara tillgänglig inom rimlig tid)
 • Leveransenheter (och sätt, plats och tid för leverans)
 • Priserna måste vara tydligt och otvetydigt definierade och det måste vara tydligt om de innehåller skatter och transportkostnader och andra avgifter, och giltighetstiden för denna information,
 • Metoden för betalning och leverans eller utförande av och giltighet av dessa data,
 • Erbjudandets giltighet,
 • Tolkning av ett överklagande, inklusive information om kontaktpersonen.

Användare och registrering

Genom att använda Hempotheka-butiken och godkänna våra villkor, samtycker du till att du antingen är i en lämplig ålder i ditt hemland eller har godkänt en ansvarig vårdgivare.

Onlinebutik Hempotheka tillåter användning av registrerade och oregistrerade användare (nedan kallade ”användare”). För att registrera sig hos Hempotheka måste kunden registrera ett konto via registreringssidan.

Vid registrering registrerar användare av onlinebutiker ett användarnamn och lösenord. E-postadress, användarnamn och lösenord definierar otvetydigt och ansluter den registrerade användaren av datainmatningen. Det är kundens enda ansvar att se till att nämnda referenser är pålitliga. Om en användare när som helst vill ändra e-postadressen till en annan e-postadress är det nödvändigt att skicka en begäran till info@hempotheka.com.

Det är kundens enda ansvar att skydda sina inloggningsuppgifter, eftersom de är strikt konfidentiella. Hempotheka ansvarar inte för missbruk av inloggningsuppgifter och antar att personen som använder vår webbplats är kunden.

Om kunden misstänker att deras referenser har äventyrats, måste de ändra sin referens med all hast.

Hempotheka-anställda kommer aldrig att be om ditt lösenord.

Med en enda post via e-post blir användaren gäst. Således får en registrerad användare som gäst rätten att köpa i onlinebutiken Hempotheka.

Produkter och tjänster

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta en produkt vid en viss tidpunkt utan ansvar gentemot kunden eller tredje part.

Vi kan inte hållas ansvariga för någon variation i färg, lukt eller smak på någon av våra produkter. CBD Oil är en naturlig produkt och är föremål för naturliga variationer.

Vi förbehåller oss rätten men är inte skyldiga att begränsa försäljningen till någon enskild, tredje part, jurisdiktionsregion eller geografisk region efter eget gottfinnande.

Vi kan ibland köra specialerbjudanden och tjänster relaterade till våra produkter via vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att stanna och kontrollera sådana erbjudanden efter eget gottfinnande.

Vi kan inte garantera att våra tjänster kommer att vara oavbruten eller felfria. I denna situation kommer Hempotheka att kontakta kunden för att ordna en lösning.

Vi uppmuntrar kunderna att inspektera sina produkter efter att ha tagit emot dem, och vid eventuella fel, kontakta oss omedelbart.

När en artikel har levererats till och accepterats av den ordinerade adressen, överförs risken till kunden.

Information

Ingen information som tillhandahålls av Hempotheka bör tas som råd eller medicinsk kunskap, den är endast för allmänt bruk. Alla beslut som fattas enbart baserat på informationen på denna webbplats görs på egen risk.

Vi förbehåller oss rätten att ändra all information eller innehåll som finns på vår webbplats och härledd litteratur. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka eventuella förändringar.

Även om vi strävar efter att se till att all information på vår webbplats och härledd litteratur är korrekt kan det ibland finnas typografiska fel eller utelämnanden. Vi förbehåller oss rätten att korrigera dessa som vi finner lämpligt, samt uppdatera eller avbryta alla beställningar som kan påverkas.

Beställning

Köpsavtalet mellan säljaren och köparen i en onlinebutik Hempotheka ingås just nu Hempotheka skickar det första e-postmeddelandet till köparen om statusen för hans beställning (med titeln: "Din beställning har accepterats."). Från detta ögonblick är alla priser och andra villkor fastställda och gäller både för säljaren och köparen. En köpare är en person vars data anges vid beställningen. Senare ändring av kunddata är inte möjlig. Köpsavtal (dvs. det första e-postmeddelandet om statusen för beställningen) lagras elektroniskt på servern.

Betalningsmetoder

Betalning måste tas emot från kunden innan varor skickas ut.

Vi förbehåller oss rätten att välja och ändra godtagbara betalningsmetoder.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller avbryta beställningar eller tjänster efter eget gottfinnande.

Du som kund samtycker till att se till att all kontoinformation är aktuell och relevant. Hempotheka ansvarar inte för förseningar eller extra kostnader orsakade av felaktig information.

I händelse av att kundens order eller tjänst avbryts, begränsas eller stoppas, kommer Hempotheka att försöka inom rimliga gränser att kontakta kunden för att förklara situationen.

Kreditkort

Att betala med kreditkort ses som ett av de mest vanliga och säkra sätten att betala via internet. På Hempotheka accepterar vi både Visa och MasterCard. För att använda denna betalningsmetod anger du dina kortinformation, utgångsdatum och 3-siffriga säkerhetskod (finns på baksidan av kortet) på den relevanta sidan. Dina betalningar bör göras direkt, och vi börjar förbereda din beställning direkt.

För att bekräfta betalningen är det nödvändigt att ange en ytterligare kod 3D Secure (verifierad med Visa eller Mastercard Secure Code). 3-D Secure är en internationell säkerhetsstandard utformad för att säkerställa förbättrad säkerhet och autentisering för dig när du använder dina betalkort eller kreditkort för online-köp. Det stöds av MasterCard (“MasterCard SecureCode”) och Visa (“Verified by Visa”). Det distribueras vid transaktionstillfället och involverar vanligtvis att kunden uppmanas av sin kortutgivande bank att ange ett lösenord eller lösenord för att bevisa att de är den legitima kortinnehavaren. Det utvecklades för att minska risken för obehörig användning av kreditkortet av tredje parter. Kontakta din utgivande bank för mer information.

Fakturering

När du bekräftar betalningsmetoden för köpet får du fakturan till din e-postadress (i .pdf- eller .jpg-format) omedelbart efter leveransen av paketet eller inom ditt paket.

Fakturan förses med information om priset och alla kostnader för köp och med ett meddelande om rätten att säga upp avtalet.

Köparen är skyldig att kontrollera informationens noggrannhet innan han gör en beställning. Senare, med tanke på invändningarna om korrektheten för utfärdade fakturor, bortses från.

priserna

Alla priser som finns på Hempotheka webbplats inkluderar moms om inte annat uttryckligen anges. Eventuella ytterligare kostnader som kan uppstå visas separat.

Priserna är giltiga vid beställningstillfället och har inte en förutbestämd validering.

Priserna är giltiga för betalning med ovanstående betalningsmetoder enligt villkoren och villkoren ovan.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan uppsägningstid.

Det kan hända att prisinformationen är felaktig. I detta fall, eller i händelse av att prisändringen uppstår mellan behandlingen av beställningen, kommer Hempotheka att tillåta köparen att avbryta köpet.

Rabatter och kampanjkoder och liknande lägger inte upp. Endast rabatter som är tillgängliga för varje produkt individuellt och kampanjkod gör det.

Kampanjkod

Kampanjkoder ger olika fördelar vid köpet och är tidsbegränsade. Aktiv marknadsföringskod kan hittas i titelannonsen, i vår e-postkommunikation eller andra medier.

Att ändra kampanjkod för kontanter är inte möjligt. I händelse av att värdet på köpet är högre än värdet på kupongen måste innehavaren av kampanjkoden acceptera en tilläggsavgift. Köpsvärdet måste vara högre än värdet på kampanjkoden eller kupongen.

Fraktinformation

CBD-produkter kan levereras till alla länder över hela världen. De senaste teknikerna och tjänsterna säkerställer att ditt paket anländer säkert, säkert och i rätt tid. Alla produkter levereras i diskreta, omärkta paket.

Fraktkostnader beror på den servicenivå du har valt. Fraktpris beräknas vid kassan.

Alla tullar, import eller allmänna skatter eller avgifter för att skicka våra produkter till ett internationellt land överförs till konsumenten, vi kan inte hållas ansvariga för dessa extra avgifter.

Leveransinformation

Leveranstiden för ditt paket beror på den servicenivå du har valt. Leveranserna till länder inom EU tar vanligtvis mellan 2-8 arbetsdagar, till länder utanför EU upp till 20 arbetsdagar (för länder långt borta). Kom ihåg att vanliga leveranstider kan variera beroende på destination och är beroende av inträde i landet tillsammans med andra variabler.

Returpolicy

Hållbarheten för din produkt är 2 år efter köp och 6 månader efter att produkten öppnats. Varje individuell CBD-produkt har en individuell hållbarhetstid, så du måste hänvisa till din för att se den.

Vid mottagande av felaktiga eller skadade föremål, inom 14 dagar efter att godset accepterats och mottagits av kunden på leveransadressen, har kunden rätt att rapportera (info@hempotheka.com) att dra sig ur kontraktet utan att ha ange en anledning till hans / hennes beslut. Tidsfristen ska börja en dag efter förvärvsdatumet. Den enda kostnaden för konsumenten för annullering av kontraktet är kostnaden för att returnera varorna. Varor måste återlämnas inom 14 dagar från det inlämnade meddelandet om återkallelse.

Konsumenten måste returnera alla föremål till säljaren i sitt ursprungliga paket som är förseglade, oskadade, oöppnade och i samma mängd, såvida inte föremålet förstörs, skadas, förloras eller dess kvantitet minskas utan konsumentens fel. Konsumenten får inte använda produkterna fritt förrän avtalet upphör. Endast när artiklarna har mottagits och inspekterats säkert kommer en återbetalning att göras.

Vid en återkallelse, där en rabattkod eller kampanjkod användes, betraktas dessa tillgångar som rabatt och kommer inte att returneras till användaren. Användaren återbetalas endast det belopp som betalats för artikeln. Fraktkostnader återbetalas inte. Importtullar återbetalas inte.

Formulär för uttag av produkter finns här.

Om du vill returnera en artikel, vänligen kontakta oss via e-post via info@hempotheka.com. Endast en gång, ordnat med en medlem av vårt team får en artikel returneras. Om det är skadat skickar vi gärna ut en ersättning när den ursprungliga artikeln har mottagits tillbaka till oss och inspekterats. Du måste informera oss inom 14 dagar efter att du mottagit din vara att du vill returnera den. Efter överenskommelse måste du sedan returnera det till oss inom ytterligare 14 dagar.

Om du vid en leverans märkte att föremålet eller sändningen är fysiskt skadat, det saknar innehåll eller visar tecken på öppning, kan du lämna in en kompensationsprocess för budtjänster.

Om du får ett skadat föremål, ta bilder direkt. Se till att varorna är förpackade på ett säkert och säkert sätt till sin resa tillbaka till oss, och när de har kommit överens med vår kundtjänst skicka varorna tillbaka för användning för inspektion.

Återbetalningar och ersättningar

Genom att placera din beställning accepterar du villkoren att en internationell beställning som innehas av tullen eller går förlorad i transit inte kan få någon återbetalning. En order som faller under dessa omständigheter kommer att hanteras från fall till fall.

Återbetalning av betalningar kommer att ske så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter mottagandet av anmälan om återkallelse. Betalningsbidrag till köparen görs genom banköverföring till hans bankkonto.

Om en återbetalning har begärts, efter en överenskommen retur av en artikel till vårt lager, kommer en anställd inspektera föremålet för att se till att det uppfyller ovanstående villkor. Om det godkänns under inspektionen kommer en återbetalning att ges tillbaka till dig via din ursprungliga betalningsmetod om möjligt eller lagra kredit.

Observera: Returkostnader som uppkommer av kunden återbetalas inte såvida artikeln inte skadats.

Vi tar kundservice på allvar, så om du inte är nöjd med en produkt vill vi höra från dig. Kontakta oss på info@hempotheka.com.

Om din artikel skadades vid leveransen, måste du informera oss inom 14 kalenderdagar efter mottagandet på din adress. Du kan använda ovanstående e-postadress för att meddela oss om eventuella skador (med foton). När vi har skickat tillbaka till oss kommer vi att inspektera varan och skicka ut en ersättning om tillämpligt.

Skydd av personuppgifter

Denna webbutik Hempotheka, i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter (PDPA-1-UPB1), har åtagit sig att skydda sina användares personuppgifter.

För affärsbehov samlar Hempotheka följande information:

 • Namn och efternamn,
 • Fakturaadress,
 • Leveransadress,
 • E-postadress,
 • Kontakta telefonnummer,
 • Användarnamn,
 • Lösenord i krypterad form och annan information som användare anger i formulärerna på vår webbplats.

Vi är inte ansvariga för riktigheten i de uppgifter som användarna har angett.

För att säkerställa säkerhet samlar vi också IP-adresser från vilka användare kommer åt webbplatsen. Varje användare tilldelas i början av besökssessionen en cookie för identifiering och övervakning av kundvagnen. Hempotheka kan bland andra cookies lagra på din dator andra saker som användarens identifikationsnummer i en krypterad form (för att identifiera användarens nästa besök), granska artiklar (som du vet vilka objekt du redan har betygsatt) och cookies i Google Analytics (analys av besök webbplats).

All information, utom cookies, lagras permanent på servern. Session-cookies lagras endast i serverminnet under besöket och raderas efter en timmes inaktivitet. Permanenta cookies lagras på besökarens dator. Cookies är små bitar av information som berättar din dator om tidigare interaktioner med vår webbplats. Detta gör att vår webbplats kan arbeta snabbare, såväl som att komma ihåg saker du har sagt till den, till exempel ditt användarnamn, för att göra det mer bekvämt för dig.

Chefen kan använda uppgifterna i det anonymiserade sammanfattningsformuläret för statistisk analys. Detta gör att vi kan göra ständiga förbättringar. Hempotheka kommer inte i något fall att överlämna användarens data till obehöriga personer. Leveransservice kommer att anförtros endast en användares leveransadress och kontakt.

Uppgifter som Hempotheka samlar in och behandlar kommer att avslöjas endast om sådant ansvar fastställs i lag eller i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för förfarandet vid domstolar eller andra statliga organ samt för att skydda och främja de berättigade intressena.

För skyddet av personuppgifter ansvarar också användaren själv på ett sätt som säkerställer säkerheten för hans e-postadress, användarnamn och lösenord och lämplig programvara (antivirus) för att skydda sin dator.

Upphovsrätt; varumärken

Materialets och innehållet på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, logotyper, foton, grafik och kod (kollektivt ”Innehåll”) skyddas av upphovsrätt, varumärke eller andra äganderättigheter, och dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, media och teknik som finns nu eller utvecklats i framtiden.

Tillstånd beviljas att elektroniskt kopiera och skriva ut hårdkopierade delar av denna webbplats med det enda syftet att göra en beställning eller köpa produkter. Du kan visa och, med förbehåll för eventuellt uttryckligen angivna begränsningar eller begränsningar, ladda ner eller skriva ut delar av materialet från de olika områdena på webbplatsen enbart för eget, icke-kommersiellt bruk, eller för att beställa eller köpa produkter från Hempotheka. All annan användning, inklusive men inte begränsad till reproduktion, distribution, visning eller överföring av innehållet på denna webbplats, är strängt förbjudet, såvida inte skriftligt godkänts av Hempotheka. Du får inte ändra, ta bort, radera, förstärka, lägga till, publicera eller delta i överföring eller försäljning av, skapa derivatverk från eller på något sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis.

Om du bryter mot något av dessa villkor upphör ditt tillstånd att använda innehållet automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla kopior du har av någon del av innehållet.

Elektroniska reklammeddelanden

Hempotheka-användare kommer att kontaktas via distanskommunikation endast om en användare inte uttryckligen gör invändningar, och i enlighet med bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation-1. Detta innebär att vi ibland kan skicka erbjudanden eller nyhetsbrev via e-post såvida du inte specifikt gör invändningar. Vi skickar aldrig skräppost.

Reklam via e-post kommer att innehålla följande information:

 • Tydligt och entydigt markerat som annonser,
 • Sändaren "Hempotheka" kommer att vara tydlig,
 • Olika kampanjer, kampanjer och andra marknadsföringstekniker kommer att markeras som sådana. Det kommer också tydligt att ange villkoren för deltagande i dem,
 • Det visar tydligt sättet att avsluta prenumerationen från att ta emot reklammeddelanden,
 • Om kunden inte vill ta emot reklammeddelanden kommer Hempotheka uttryckligen att respektera dessa önskemål.

Recensioner och kommentarer

Recensioner, kommentarer och åsikter, skrivna av kunder, är en del av funktionaliteten i en onlinebutik och ägnas åt användarsamhället.

Hempotheka tillåter att yttrandet skrivs av alla användare av en onlinebutik innan den slutliga publiceringen av Hempotheka-granskningen. Hempotheka kommer inte att publicera åsikter eller bidrag som är stötande på något sätt, olämpliga eller att bedömningen inte ger fördelar för andra användare och besökare.

Ansvarsbegränsning

Köparen måste innan han köper fråga information om lagligheten av artikeln i sitt land. Vi kan inte ge information om juridisk status för någon av våra produkter i ditt hemland. Det faller dig, köparen, att se till att allt du köper är lagligt.

Hempotheka gör sitt bästa för att säkerställa valuta och noggrannhet i den information som publiceras på sina webbsidor. Artens art, leverans eller prisändring kan emellertid inträffa under orderbehandlingen. I detta fall kommer säljaren att informera kunden om ändringarna och låta honom säga upp avtalet eller byta ut den beställda artikeln.

Hempotheka ansvarar inte för innehållet i åsikter om artiklarna skriven av besökare. Innan han publicerar recensionen avvisar Hempotheka de som innehåller uppenbara sanningar, är olämpliga, vilseledande eller kränkande. Hempotheka ansvarar inte för information och åsikter och abstraherar allt ansvar som uppstår till följd av informationen i yttrandena.

Klagomål och tvister

Hempotheka respekterar de befintliga lagarna om konsumentskydd och efter alla rimliga ansträngningar för att uppfylla sin skyldighet att tillhandahålla ett effektivt system för hantering av klagomål.

Vid problem kan köparen ansluta säljaren via e-post till info@hempotheka.com eller telefon +372 509 6550. Hempotheka strävar efter att korrespondera med kunden inom tre arbetsdagar. Klagomålförfarandet är konfidentiellt.

Hempotheka erkänner att det väsentliga kännetecknet för konsumenttvister är oproportionerligt mellan fordringens ekonomiska värde och nödvändig tid och kostnader för att lösa tvisten, vilket också är en stor hinder för konsumenten att inleda förfaranden vid domstolen. Därför försöker Hempotheka sitt bästa för att lösa eventuella tvister i vänlighet.

I enlighet med lagliga normer erkänner Efectivum LLC inte någon entreprenaddomstolavveckling av konsumenttvister som ansvarig för att lösa konsumenttvister, vilket konsumenten kan utlösas i enlighet med lagen om utomstående avgörande av konsumenttvister.

Den lagstiftning som härrör från lagen om utomstående rättslig lösning av konsumenttvister, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 om online tvistlösning för konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2016 / 2004 och direktiv 2009/22 / EG.

Förbehåll

Kunden samtycker till att deras användning av någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av Hempotheka sker på egen risk. Alla produkter levereras som de är, utan några uttryckliga garantier.

I ingen situation är Hempotheka eller något av dess dotterbolag ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon form av skador till följd av att de använder sina tjänster och produkter.

Ändringar av sekretesspolicyn och villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dess villkor när som helst utan att meddela kunden. De senaste villkoren kan ses här på webbplatsen.

Ändringar av sekretesspolicyn och villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dess villkor när som helst utan att meddela kunden. De senaste villkoren kan ses här på webbplatsen.

Kontakt och frågor

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.
Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer efter att du har läst villkoren, vänligen skriv gärna till oss eller e-post till oss.

Kontakt och frågor

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.
Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer efter att du har läst villkoren, vänligen skriv gärna till oss eller e-post till oss.

Dessa villkor gäller från 28.02.2019.